Menu mobilnemenu
 

Kontakt - Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska

tel. 91 312 11 20 w. 35, 36, 37;
tel. 600 426 415
e-mail: e.budas@trans-net.pl

Kierownik: Eliza Budas
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych
tel. 91 312 11 20 w. 36

Zawieranie umów i przyjmowanie opłat
tel. 91 312 11 20 w.37
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Zapraszamy w dni powszednie od godz. 10:00 do 18:00, w soboty od godz. 8:00 do 14:00