Menu mobilnemenu
 

Kontakt - Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00


Eliza Budas - kierownik Wydziału
tel. 91 312 11 20 w. 35, kom. 600 426 415
Dawid Siemiński - zastępca kierownika Wydziału
tel. 91 312 11 20 w. 34, kom. 600 426 439
Elżbieta Marosek – BDO
Tel. 91 312 11 20 w. 48

Wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych
tel. 91 312 11 20 w. 36

Piotr Orlicki – Dyspozytor
kom. 692 533 925

Dyspozytor
Kom. 733 410 155

Zawieranie umów i przyjmowanie opłat
tel. 91 312 11 20 w.37
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00


PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
tel. 533 300 832
Zapraszamy w dni powszednie od godz. 10:00 do 18:00, w soboty od godz. 8:00 do 14:00