#
bip

O nas

Liczy się środowisko

Jesteśmy firmą dbającą o środowisko naturalne!

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
TRANS-NET S.A.

NIP: 851-030-74-86
REGON: 810048586
KRS: 0000157267
BDO: 000016147
Kapitał zakładowy: 1513350.00 pln
Bank Pekao S.A. I o/Police 69 1240 3943 1111 0000 4131 1310
Bank Spółdzielczy w Gryfinie o/Police 63 9395 0008 0000 0231 2000 0001

Nasze cele

Głównym celem naszej działalności jest zadowolenie klienta i rozwój Spółki połączony z przyjaznymi cenami. Naszą misją w działalności jest ochrona środowiska poprzez:

  • segregację odpadów
  • oszczędność energii
  • edukację ekologiczną
dbamy-o-srodowisko

Edukacja ekologiczna

Edukacja to jeden z priorytetów naszej działalności.

Edukacja dla dzieci i młodzieży Trans-Net Police

Prelekcje dla dzieici i młodzieży

Prelekcje w siedzibie naszej spółki dla dzieci i młodzieży, rozmowy o ekologii, zasadach segregacji odpadów jak również przybliżające działalność naszej spółki.

Czyste środowisko jest niezbędne, nie tylko dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń. Powietrze, którym oddychamy, jest najważniejszym zasobem, jaki zapewnia nam środowisko, między innymi od jego stanu zależy nasze zdrowie.

Zanieczyszczenie środowiska jest to stan w którym do wody, powietrza lub gleby przedostają się nadmierne ilości toksyn i szkodliwych materii, które ostatecznie przekraczają dozwolone stężenia szkodliwych substancji.

Zespół idei, środków i działań mających na celu utrzymanie środowiska w stanie zapewniającycm optymalne warunki bytowania, gwarantujące ciągłość najważniejszych procesów w biosferze. Polega na zapobieganiu lub przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom działalności człowieka na środowisko.

Jedną z najpopularniejszych form dbania o środowisko jest recykling, czyli ponowne przetwarzanie odpadów. Recykling ma na celu przede wszystkim unikanie nadmiernego eksploatowania naturalnych złóż, a także ograniczenie produkcji odpadów.

Nasze zasady

Główne zasady, którymi się kierujemy.

Profesjonalizm Trans-Net Police

Profesjonalizm

Profesjonalna, wyszkolona załoga pracowników.

Wysoka jakość usług Trans-Net Police

Wysoka jakość

Nasze usługi harakteryzuje najwyższa jakość.

przyjazne ceny Trans-Net Police

Przyjazne ceny

Ceny naszych usług są bardzo konkurencyjne.

Rada Nadzorcza

Nadzór nad działalnością Spółki.

Przewodnicząca

Wiesława
Krupińska

Z-ca Przewodniczącej

Jakub
Pisański

Sekretarz

Piotr
Orlicki

członek Rady Nadzorczej

Monika
Grzywna-Kadłubowska

członek Rady Nadzorczej

Janusz
Zagórski

członek Rady Nadzorczej

Artur
Kopacz

Zarząd Spółki

Od 2015 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

#

Adam
Pacholik

Prezes Zarzadu - Dyrektor Spółki

Prokurenci

Osoby ze szczególnym pełnomocnictwem do działania w imieniu Spółki Trans-Net S.A.

Prokurent

Eliza
Budas

Prokurent

Małgorzata
Szlosek

Prokurent

Marek
Markowski

Masz sugestie, pytania?

Napisz do nas, nie zostaniesz bez odpowiedzi...

Napisz wiadomość


Naciśnij przycisk obok a zredagujesz wiadomość bezpośrednio ze strony.