#
bip

Usługi Drogowe

Usługi drogowe

Szereg usług związanych z infrastrukturą miejską

odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Roboty drogowe

Oferujemy usługi:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych
- prace ziemne i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie dróg, chodników, parkingów
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, granitowej wraz z pracami towarzyszącymi
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg
- budowa odwodnień i przepustów dróg
- regulacja studzienek i wpustów kanalizacyjnych
- prace rozbiórkowe

Roboty
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Budowa i remonty małej architektury

Budowa, kompleksowe remonty i konserwacje infrastruktury drogowej, parkowej, fontann, siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw.

Budowa
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Czyszczenie i odśnieżanie dróg, chodników i placów zabaw, usuwanie śliskości zimowej za pomocą środków chemicznych, soli drogowej i piasku.

Letnie
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Oświetlenie dróg i chodników

Naprawy oświetlenia drogowego, wymiana żarówek oraz konserwacja konstrukcji lamp. Montaż oraz konserwacja oświetlenia świątecznego i specjalnego na terenie Gminy Police.

Awarie oświetlenia - email: oswietlenie@trans-net.pl"

Oświetlenie
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Wynajem kabin sanitarnych

Świadczymy kompleksowe usługi wynajmu i serwisu toalet przenośnych. Dostarczamy popularne toi toi na wskazane miejsce i w razie potrzeby oprózniamy i dezynfekujemy.
Place budowy czy place organizacji imprez masowych to idealne miejsce dla naszych wolnostojących kabin WC.

Wynajem

Usługi Drogowe

Kontakt z działem

Kierownik Działu - Prokurent:

Marek Markowski
tel. 91 312 11 20 w.49 | kom. 600 289 892 | e-mail: m.markowski@trans-net.pl

Z-ca Kierownika Działu - Kierownik budowy:

Artur Kopacz
tel. 91 312 11 20 w.39 | kom. 696 276 827 | e-mail: a.kopacz@trans-net.pl

Kierownik budowy:

Bartosz Drozdek
tel. 91 312 11 20 w.39 | kom. 733 410 850 | e-mail: b.drozdek@trans-net.pl

Oczyszczanie letnie dróg i chodników:

Mateusz Borowik
tel. 91 312 11 20 w.38 | kom. 781 052 479 | e-mail: m.borowik@trans-net.pl

Oświetlenie ulic i parków, wynajem i obsługa kabin WC:

Aneta Mrozowska
tel. 91 312 11 20 w.54 | kom. 733 800 450 | e-mail: a.mrozowska@trans-net.pl

Napisz wiadomość


Naciśnij przycisk obok a zredagujesz wiadomość bezpośrednio ze strony.