#
bip

Przetargi

Przetargi

Oferty przetargowe organizowane przez naszą firmę

Przetargi

Zapraszamy do udziału w przetargach sukcesywnie przez nasz realizowanych.

przetargi-organizowane-przez-Trans-Net-Police
Wyróżniony
P.U.P. TRANS-NET S.A. informuje, że wybrana została oferta
na wykonanie kompleksowych prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Leśno Górne, gm. Police, powiat policki, woj. zachodniopomorskie

Link do informacji o wyborze (format PNG)


Dostawa nowego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert: 2024-04-23 10:00:00

Numer postępowania: PR/0015/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dc83b93-f1a7-11ee-b016-82aaee56c84c

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-04-15 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Dostawa rur kanalizacyjnych z PCV, studni inspekcyjnych i osadnikowych oraz wpustów drogowych z osadnikiem

Termin składania ofert: 2024-04-15 11:00:00

Numer postępowania: R/0014/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b711aaf-f1a6-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-04-05 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego

Termin składania ofert: 2024-04-15 10:00:00

Numer postępowania: PR/0012/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c09184e-f1a6-11ee-b016-82aaee56c84c

Zamawiający: P.U.P. TRANS_NET S.A. | Data wystawienia: 2024-04-04 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Roboty ziemne na potrzeby budowy nowej drogi łączącej przystanki SKM

Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00:00

Numer postępowania: PR/0009/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ffb7dd2-d608-11ee-8305-7e4937eb936d

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-28 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap II

Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00:00

Numer postępowania: PR/0002/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d16602c-b384-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-15 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-02-13 11:00:00

Numer postępowania: PR/0005/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db2b728d-c1ab-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający: P.U.P TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-02 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Przetargi archiwalne

Oferty przetargowe zakończone

Dostawa używanego podnośnika koszowego zabudowanego na podwoziu samochodu o dmc do 3,5 tony

Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00:00

Numer postępowania: PR/0011/2024

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb41848-d6ef-11ee-8305-7e4937eb936d

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-29 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa kruszywa łamanego do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznej dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego

Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00:00

Numer postępowania: PR/0004/2024

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249e715d-d156-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-22 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00:00

Numer postępowania: PR/0007/2024

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ffb7dd2-d608-11ee-8305-7e4937eb936d

Zamawiający: PUP TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-16 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Koszenie trawników i gospodarka drzewostanem

Termin składania ofert: 2024-02-13 10:00:00

Numer postępowania: PR/0003/2024

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64827ec3-c00f-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-31 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-01-25 10:00:00

Numer postępowania: PR/0001/2024

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bfd4a8c-b473-11ee-b628-1a85378e6c0a

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-17 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-01-15 10:00:00

Numer postępowania: PR/0033/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b64de78-aa45-11ee-a06e-7a3efa199397

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-04 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Usługa zagospodarowania odpadów

Termin składania ofert: 2024-01-08 10:00:00

Numer postępowania: PR/0032/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5716c3d-7f9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający: P.U.P. TRAN-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-12-01 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa nowego pojazdu asenizacyjnego

Termin składania ofert: 2024-01-05 10:00:00

Numer postępowania: PR/0034/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1157462-a0af-11ee-948d-82b0c04ef850

Zamawiający: PUP TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-12-22 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap I

Termin składania ofert: 2023-11-20 10:00:00

Numer postępowania: PR/0031/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5fd22245-7c87-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-11-06 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg

Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00:00

Numer postępowania: PR/0028/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d69f6e08-5067-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-09-11 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:


wybierz stronę:

Masz pytania?

Napisz do nas, nie zostaniesz bez odpowiedzi...


Kontakt:
Specjalista ds. Zamówień publicznych:
Iga Lis tel. 535 216 905 | e-mail: i.lis@trans-net.pl

Napisz wiadomość


Naciśnij przycisk obok a zredagujesz wiadomość bezpośrednio ze strony.