Menu mobilnemenu
 

Dostawa masy mineralno – asfaltowej: • AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco, dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Dostawa masy mineralno – asfaltowej: • AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco, dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego
Termin do którego należy składać oferty:
01.10.2019 r. godz. 10:00
Numer postępowania:
PR/0015/2019
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
20-09-2019