Menu mobilnemenu
 

Zakup wraz z dostawą pisku zasypowego, piasku płukanego 0-2mm, żwiru 2-8 oraz żwiru 8-16 mm, kruszywo łamane 0-31,5 mm

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Zakup wraz z dostawą pisku zasypowego, piasku płukanego 0-2mm, żwiru 2-8 oraz żwiru 8-16 mm, kruszywo łamane 0-31,5 mm
Termin do którego należy składać oferty:
14.03.2018 do godz. 09:45
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I:
1) Piasek zasypowy z przeznaczeniem do wykonywania nasypów i wymiany gruntu.
Ilość – 1000 Mg
2) Piasek płukany powinien posiadać granulację 0-2 mm, być zgodny z normą PN-EN 12620 oraz wymogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230,poz.1960). Dostarczany piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń i domieszek typu: metal, tworzywa sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina, etc.
Ilość – 4000 Mg

Część II:
1) Żwir 2-8 powinien posiadać granulację 0-8 mm, być zgodny z normą PN-EN 12620. Dostarczany żwir nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń i domieszek typu: metal, tworzywa sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina, etc.
Ilość – 200 Mg

2) Żwir 8-16 powinien posiadać granulację 8-16 mm, być zgodny z normą PN-EN 12620. Dostarczany żwir nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń i domieszek typu: metal, tworzywa sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina, etc.
Ilość – 200 Mg

Część III
1) Mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm oznaczonych jako podbudowa zasadnicza wg PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie" . Skład ziarnowy (oznaczenie wg PN-91 /B-06714/15)
Ilość – 3000 Mg

Numer postępowania:
PR/0003/2018
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
06-03-2018