Menu mobilnemenu
 

Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego Część I – Kruszywo betonowe 0-31,5 mm Kruszywo betonowe 0-63 mm Część II – Kruszywo asfalto

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego Część I – Kruszywo betonowe 0-31,5 mm Kruszywo betonowe 0-63 mm Część II – Kruszywo asfaltowe 0-31,5 mm
Termin do którego należy składać oferty:
05.03.2018
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :
1) Kruszywo betonowe, (recykling betonowy) 0-31,5mm oraz 0-63,0 mm, – kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie – spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997
2) Kruszywo asfaltowe, (recykling asfaltowy) 0-31,5 mm, – kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie – spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997

Numer postępowania:
PR/0002/2018
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
23-02-2018