Menu mobilnemenu
 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK

PSZOK czynny jest: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
                                  sobota od 8.00 do 14.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na terenie naszej Spółki.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Police następujące rodzaje odpadów komunalnych zebrane w sposób selektywny:

  • opakowania szklane,
  • papier,
  • opakowania z tworzyw sztucznych,
  • metale,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • wykładziny i dywany,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte kartridże i tonery,
  • zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych- do 12 opon rocznie na nieruchomość,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opakowania po chemikaliach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,
  • odpady remontowo – rozbiórkowe do 500 kg rocznie na nieruchomość,
  • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
  • odpady biodegradowalne,
  • świetlówki i żarówki.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

  • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • zmieszane odpady budowlane.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK Police

Lokalizacja przy ul. Tanowskiej 8 w Policach