#
bip

Ważne informacje

W
W środę, 03.07.2024, PSZOK czynny będzie od godziny 11:00 do 18:00.

Drodzy mieszkańcy,
w środę, tj. 03.07.2024, ze względu na trwające prace remontowe, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie od godziny 11:00 do 18:00. Godziny otwarcia

Więcej

Usługi, które świadczymy

Kompletna gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wywóz i zagospodarowanie odpadaów

Usługi drogowe

Usługi drogowe

Remonty i budowa infrastruktury drogowej

Utrzymanie zieleni miejskiej

Zieleń miejska

Usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej

Szereg usług motoryzacyjnych

Usługi motoryzacyjne

Sprzedaż części i akcesoriów, naprawy i przeglądy
Świadczymy usługi wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych oraz odpadów pobudowlanych na terenie Powiatu Polickiego i północnych dzielnic Szczecina. Prowadzimy także segregację odpadów zarówno dla mieszkańców indywidualnych jak i firm.

Więcej

Prowadzimy nową działalność w zakresie remontów i budowy infrastruktury drogowej, w tym obiektów małej architektury.

Więcej

Świadczymyu usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

Więcej

W pełnym zakresie świadczymy usługi motoryzacyjne w tym: badania techniczne oraz sprzedaż części i akcesoriów samochodowych.

Więcej

Kompletna gospodarka odpadami

Zakres usług podstawowego obszaru naszej działalności

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych to jeden z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa oparte na prawomocnych decyzjach w zakresie zbierania, transportu i wytwarzania.

Selektywna</br>
zbiórka odpadów

Selektywna
zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej oraz przedsiębiorstw.

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowy wielorodzinnej na terenie Polic.

Odpady</br>
wielkogabarytowe

Odpady
wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do regularnych pojemników.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Police.

Odpady remontowo - budowlane

Odpady remontowo - budowlane

Dla klientów będących w trakcie budowy lub remontu oferujemy wywóz gruzu, odpadów budowlanych i poremontowych.

Więcej

Usługi drogowe

Szereg usług związanych z infrastrukturą miejską.

Roboty drogowe

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych, prace ziemne i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie dróg, chodników, parkingów...

Budowa i remonty małej architektury

Budowa i remonty małej architektury

Konserwacja fontann i infrastruktury parkowej, budowa i remonty placów zabaw, silowni zewnetrznych itp.

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Odśnieżanie dróg, chodników i placów zabaw, usuwanie śliskości zimowej za pomocą środków chemicznych, soli drogowej i piasku.

Oświetlenie dróg i chodników

Oświetlenie dróg i chodników

Naprawy oświetlenia drogowego, wymiana żarówek, konserwacja konstrukcji lamp

Więcej

Utrzymanie zieleni miejskiej

Szeroki zakres usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników

Koszenie trawników z zagrabieniem i wywozem trawy na terenach gminnych i powiatowych

Pielęgnacja drzew i krzewów

Pielęgnacja drzew i krzewów

Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych (parki, zieleńce)

Prace porządkowe

Prace porządkowe

Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni oraz na nawierzchniach.

Ochrona roślin i usuwanie chwastów

Ochrona roślin i usuwanie chwastów

Opryski owado- i grzybobójcze, usuwanie chwastów, pielęgnacja roślin.

Więcej

Pełny zakres usług motoryzacyjnych

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Sklep motoryzacyjny

Sklep motoryzacyjny

Sprzedajemy artykuły i akcesoria motoryzacyjne najwyższej jakości znanych producenów.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Oferujemy badania techniczne rejestracyjne wszystkich rodzajów pojazdów, usługi diagnostyczne i badania dodatkowe.

Serwis ogumienia

Serwis ogumienia

Oferujemy naprawy i wymianę opon w pojazdach osobowych, ciężarowych, maszynach budowlanych, rolniczych i leśnych.

Autoholowanie i przewożenie pojazdów

Autoholowanie i przewożenie pojazdów

Usługi holowania i przewożeniua pojazdów wykonujemy samochodem wyposażonym w opuszczaną hydraulicznie platformę.

Więcej

Aktualności

Najnowsze informacje, ogłoszenia, promocje...

Oświadczenie w sprawie filmu zamieszczonego w sieci, przedstawiającego nasz pojazd asenizacyjny.

2024-03-28

Oświadczenie w sprawie filmu zamieszczonego w sieci, przedstawiającego nasz pojazd asenizacyjny.

Od kilku dni w sieci krąży film przedstawiający nasz pojazd asenizacyjny oraz pracującego przy nim kierowcę, pracownika naszej spółki.
Film nie jest opatrzony żadnym podpisem a opisany jedynie datą jak domniemamy wykonania nagrania, tj. 05.10.2022 r. Niemniej jednak wiele z pojawiając...

Zgłoszenie awarii oświetlenia

2023-02-05

Zgłoszenie awarii oświetlenia

W przypadku zauważenia awarii oświetlenia ulicznego prosimy o zgłoszenia tego faktu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod nr tel. 91 312 11 20 w.54
po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy pod adresem e-mail: oswietlenie@trans-net.pl...

Segregujmy odpady...

2023-07-01

Segregujmy odpady...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) mowi, że karą pieniężną za niesegregowanie odpadów obciąża się właściciela nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej włacicielem jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa co oznacza odpow...

Więcej

Aplikacja Eco Harmonogram

Wszystkie informacje

na temat systemu gospodarowania odpadami w gminie Police.

Eco Harmonogram


Więcej informacj na temat aplikacji na stronie Urzędu Miasta Police.