Menu mobilnemenu
 

Roboty polegające na remontach, przebudowach i budowach obiektów użyteczności publicznej- umowa ramowa

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Roboty polegające na remontach, przebudowach i budowach obiektów użyteczności publicznej- umowa ramowa
Termin do którego należy składać oferty:
26.03.2018
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót remontowo - budowlanych, realizowanych na podstawie zamówień wykonawczych udzielanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, na zasadach określonych w umowie ramowej. Zakres robót budowlanych w udzielanych zamówieniach wykonawczych udzielanych na podstawie umów ramowych będzie obejmował głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie m.in.: a) w zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek i podłóg z desek, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 18) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 19) montaż stolarki drzwiowej, 20) montaż stolarki okiennej, 21) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 22) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 23) wykonanie elewacji budynku 24) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 25) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. b) w zakresie ogólnobudowlanej wykończeniowej: 1) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, 2) montaż kratek wentylacyjnych, 3) wykonywanie gładzi gipsowej, 4) układanie glazury, 5) układanie płytek z terakoty i gresu, 6) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 7) układanie paneli podłogowych, 8) malowanie ścian i sufitów, 9) malowanie stolarki drzwiowej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 10) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, założenie okuć, klamek, zamków, c) w zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod-kan, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji, 8) izolacje przewodów zabudowanych, 9) naprawa instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 10) montaż filtrów w okapach wentylacyjnych 11) uruchomienie i regulacja oraz oznakowanie sterowników wentylacji 12) oznakowanie przejść p.poż 13) montaż instalacji skroplin centrali wentylacyjnej 14) montaż anemostatów 15) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. d) w zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu i opraw, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego, 5) pomiary elektryczne powykonawcze, 6) naprawa instalacji elektroenergetycznej ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych nie objęte wykazem. e) Branża architektoniczna- zagospodarowania terenu: 1) montaż elementów małej architektury 2) wykonanie ogrodzenia 3) wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej 4) budowa ciągów pieszych

Numer postępowania:
PR/0006/2018
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
09-03-2018