Menu mobilnemenu
 

Dostawa masy mineralno – asfaltowej: • AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco • AC 11S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 11 mm, rozkładanej me

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Dostawa masy mineralno – asfaltowej: • AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco • AC 11S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 11 mm, rozkładanej mechanicznie na gorąco • AC 16W (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 16 mm, rozkładanej mechanicznie na gorąco dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego
Termin do którego należy składać oferty:
22.02.2018 godz. 09:45
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno– asfaltowej: 1. AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco – warstwa ścieralna do remontu nawierzchni dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeb zamawiającego w szacowanej ilości 500 Mg. Temperatura masy od 160ºC do 180ºC. Zgodność z normą PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 2. AC 11S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 11 mm, rozkładanej mechanicznie na gorąco – warstwa ścieralna do budowy nawierzchni dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeb zamawiającego w szacowanej ilości 1 000 Mg. Temperatura masy od 160ºC do 180ºC. Zgodność z normą PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 3. AC 16W (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 16 mm, rozkładanej mechanicznie na gorąco – warstwa wiążąca do budowy nawierzchni dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeb zamawiającego w szacowanej ilości 1 000 Mg. Temperatura masy od 160ºC do 180ºC. Zgodność z normą PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. II. Wytwórnia masy powinna znajdować się w takiej odległości od siedziby Zamawiającego, aby czas transportu masy od załadunku do rozładunku (na terenie Polic) nie przekroczył 2 godzin. III. Transport masy odbędzie się pojazdem Zamawiającego.

Numer postępowania:
PR/0001/2018
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
14-02-2018