Menu mobilnemenu
 

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg
Termin do którego należy składać oferty:
27.09.2017 godz. 9:50
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie soli drogowej niezbrylającej służącej do zimowego utrzymania przejezdności dróg. Szacowana dostawa obejmuje maksymalnie 1 200,00 Mg soli, dostarczanych w dostawach okresowych. Sól powinna być solą kamienną drogową, pozbawioną zanieczyszczeń mechanicznych o granulacji 0-6 mm, przy czym zawartość ziaren poniżej 1 mm nie może być większa niż 30 %. Zawartość NaCl min. 90 %. Zawartość wody nie może przekraczać 1%, natomiast zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie max. 0,8 %.

Numer postępowania:
PR/0011/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
19-09-2017