Menu mobilnemenu
 

Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej ET 95 i oleju napędowego ON) do pojazdów P.U.P. „TRANS-NET” S.A.

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej ET 95 i oleju napędowego ON) do pojazdów P.U.P. „TRANS-NET” S.A.
Termin do którego należy składać oferty:
22.06.2017
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w tym : a) benzyna bezołowiowa ET 95 - 6000 l b) olej napędowy ON - 180 000 l do pojazdów i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu Spółki. Dostawy będą realizowane na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów i sprzętu do zbiornika. Tankowania będą odbywały się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby stacja paliw znajdowała się na terenie miasta Police i zapewniała 24 godzinną obsługę, tj. od poniedziałku do niedzieli, oraz umożliwiała obsługę następujących typów pojazdów: - osobowych, - ciężarowych o DMC do 3,5 ton, - ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony, długości pojazdu do 12 metrów, wysokości pojazdu do 4,0 metrów, szerokości pojazdu do 2,6 metrów. Stacja paliw powinna być wyposażona w odmierzacz paliw, który umożliwia w krótkim czasie pobranie do pojazdu dużej ilości paliwa (ON) o przepływie minimum 120 litrów/ 1 minutę tzw. szybki nalewak – min. 2 szt. Wykonawca zapewni właściwą jakość dostarczonego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi.

Numer postępowania:
PR/0008/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
13-06-2017

  Pliki do pobrania:

  Brak plików

  Zapytania:

  Brak plików

  Informacje zamawiającego:

  Brak plików

  Wyniki:

 • uniewaznienie.pdf »