Menu mobilnemenu
 

Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego
Termin do którego należy składać oferty:
10.03.2017
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Kruszywa betonowego, (recylking betonowy) 0-31,5mm w ilości 2000 Mg oraz 0-63,5 mm w ilości 1000 Mg

Kruszywa asfaltowego (recykling betonowy) )-31,5 mm w ilości 2 000 Mg.

Szzcegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załacznik nr 3 do SIWZ

Numer postępowania:
PR/0003/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
03-03-2017