Menu mobilnemenu
 

Dostawa masy mineralno-bitumicznej (asfaltobeton) o ziarnistości do 8mm rozkładanej ręcznie na gorąco-warstwa ścieralna, do naprawy dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeba Zamawiającego

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Dostawa masy mineralno-bitumicznej (asfaltobeton) o ziarnistości do 8mm rozkładanej ręcznie na gorąco-warstwa ścieralna, do naprawy dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeba Zamawiającego
Termin do którego należy składać oferty:
16.02.2017
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa masy mineralno bitumicznej (asfaltobeton) w ilości 3000Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4  do SIWZ

Numer postępowania:
PR/0002/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
08-02-2017