Menu mobilnemenu
 

Zakup wraz z dostawą piasku zasypowego, piasku płukanego 0-2mm, żwiru 2-8 , żwiru 8-16 mm, kruszywa łamanego 0-31,5 mm

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Zakup wraz z dostawą piasku zasypowego, piasku płukanego 0-2mm, żwiru 2-8 , żwiru 8-16 mm, kruszywa łamanego 0-31,5 mm
Termin do którego należy składać oferty:
01.02.2017
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Część I -pisku zasypowego,
Część II - piasku płukanego 0-2mm,
Część III - żwiru 2-8 ,
Część IV - żwiru 8-16 mm,
Część V - kruszywo łamane 0-31,5 mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

Numer postępowania:
PR/0001/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
24-01-2017